FPT đầu tư tổ hợp văn phòng quy mô 10ha

451

Đây là tổ hợp văn phòng làm việc thứ 14 của FPT và cũng là công trình có diện tích xây dựng lớn nhất của tập đoàn. 
FPT đầu tư tổ hợp văn phòng quy mô 10ha
Source: Vietnamese News
Đây là tổ hợp văn phòng làm việc thứ 14 của FPT và cũng là công trình có diện tích xây dựng lớn nhất của tập đoàn.