HDBank được chấp thuận niêm yết trên HoSE

456

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM vừa chấp thuận niêm yết cổ phiếu với HDBank thông qua mã giao dịch HDB.
HDBank được chấp thuận niêm yết trên HoSE
Source: Vietnamese News
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM vừa chấp thuận niêm yết cổ phiếu với HDBank thông qua mã giao dịch HDB.