Loạt công trình lập kỷ lục thế giới của Trung Quốc

458

Trung Quốc gần đây xây dựng một loạt công trình kỷ lục như cầu cao nhất, siêu máy tính nhanh nhất hay kính viễn vọng lớn nhất thế giới.
Loạt công trình lập kỷ lục thế giới của Trung Quốc
Source: Vietnamese News
Trung Quốc gần đây xây dựng một loạt công trình kỷ lục như cầu cao nhất, siêu máy tính nhanh nhất hay kính viễn vọng lớn nhất thế giới.