Nguy cơ và triển vọng cho khủng hoảng Triều Tiên năm 2018

429

Bán đảo Triều Tiên năm 2018 vẫn đối mặt nguy cơ bùng phát chiến tranh song triển vọng về các cuộc đàm phán đã được nhem nhóm.
Nguy cơ và triển vọng cho khủng hoảng Triều Tiên năm 2018
Source: Vietnamese News
Bán đảo Triều Tiên năm 2018 vẫn đối mặt nguy cơ bùng phát chiến tranh song triển vọng về các cuộc đàm phán đã được nhem nhóm.