Từ nghiện game, tôi 'dậy thì thành công' nhờ làm việc tại Bách hóa Xanh

429

Từ một kẻ coi game là lẽ sống, tôi trưởng thành hơn nhiều nhờ làm việc tại Bách hóa Xanh.
Từ nghiện game, tôi ‘dậy thì thành công’ nhờ làm việc tại Bách hóa Xanh
Source: Vietnamese News
Từ một kẻ coi game là lẽ sống, tôi trưởng thành hơn nhiều nhờ làm việc tại Bách hóa Xanh.